Ana Sayfa
FORUM
ATATURK HAKKINDA
FIZIK ODEVLERI
KIMYA ODEVLERI
BIYOLOJI ODEVI
MATEMATIK ODEVI
TARIH ODEVI
COGRAFYA ODEVI
SOSYAL BILGILER ODEVI
=> Ic goc ozelliklede 1950 sonrasi gocler sebeb etki ve sonuclari
=> Turkiye'deki gocler ve Nufus hareketleri
=> Ic ve Dis Gocler kulturleri
=> Kent , Kentlesme ve Kentlesme Nedenleri
TURKÇE-EDEBIYAT ODEVI
DIL BILGISI ODEVI
DIN VE ILAHIYAT ODEVLERI
PSIKOLOJI ODEVI
FELSEFE VE SOSYOLOJI ODEVI
EKONOMI-IKTISAT-ISLETME ODEVI
BILIM VE TEKNIK ODEVI
GUZEL SANATLAR VE MUZIK ODEVI
BIYOGRAFILER ODEVI
SPOR-SAGLIK-INSAN ODEVI
ÇEVRE VE YASAM ODEVI
KITAP OZETLERI
DENEYLER
TESTLER-SINAV SORULARI
PPT-HAZIR SLAYTLAR
HAYVANCILIK-TARIM ODEVI
ASRTOLOJI ODEVLERI
ENERJI ODEVLERI
GENEL KULTUR
ODEV KAPAKLARI
DERS UYGULAMALI HAZIR PROGRAMLAR
EGITIM ILE ILGILI BILGILER
Iletisim
Ziyaretci Defteri
 

Ic ve Dis Gocler kulturleri

İÇ DIŞ GÖÇ VE KÜLTÜR

Göçün tarihçesi, insanlık tarihi kadar eskidir. Göç, belki de, uzun süre insanlık için tek hayat tarzı olmuştur. Göç, coğrafya koşulları, ekonomik nedenler, toplumsal-siyasal gelişmeler ve savaşlar gibi etkenler dolayısıyla yüzyıllardır gerçekleşegelmiştir. İster sığınma, ister sürgün olsun, gönüllü ya da zorunlu her göç, her zaman bireyi olduğu kadar toplumu etkilemiştir; gelinen ülkeyi olduğu kadar geride bırakılan ülkeyi değiştirmiştir. Modern zamanların ürünü “ulus-devlet”in oluşumu ile, hudutların çizilmesi / yeniden çizilmesi göç hareketlerini hızlandırırken, aynı zamanda bu hareketlere görünür ve görünmez sınırlar getirmiştir. Küreselleşme ile ulusaşırılık gibi akımların da bir başka açıdan göçü kolaylaştırdığı ve arttırdığı gözlemlenmektedir.

 

Ulaşım ve iletişim alanlarında son onyıllarda kaydedilen gelişmeler ile, dünyanın çeşitli yörelerinde başgösteren savaşlar ile toplumsal ve siyasal nitelikli oluşumlar, gerek bireysel gerekse kitle hareketlerine giderek hız kazandırmıştır. Geçici ya da temelli göç, bir yandan yaşama hakkı, özgürlük, güvenlik, sağlık, eğitim ve istihdam beklentisinde olan insanların ümit kapısı haline gelirken, öte yandan, kimileri için dram ve trajedi yaratmıştır. Göç, kendi sanatını, müziğini, edebiyatını ortaya çıkarmıştır. Çok değişik veçheleriyle göç, Türk ve Türkiye kültürleri için, üzerinde hassasiyetle durulması, derinlemesine incelenmesi gereken bir konu oluşturmaktadır.

 

Bildiriler, aşağıdaki konuları işleyebilir ama bunlarla sınırlı değildir:

 

- İç/dış/göç ile kültür ilişkisine kuramsal yaklaşımlar

-          Göç konusunda çekici ve itici etkenler

-          Göç ve bellek: Unutmak ve hatırlamak

-          Göç ve dil değişimleri / dile yansımalar

-          Göçün psikolojik boyutları

-          Sığınmacılık, mültecilık, göçmenlik, düzensiz göç, yasadışı göç, insan kaçakçılığı, insan ticareti, vs.

-          “Diyaspora” teriminin sadece Yahudileri kastedişinden günümüzdeki anlamına geçiş öyküsü

-          “Göçebe” kimliği

-          Nicel ve niteliksel göç çalışmaları

 

- İç/dış/göçün ortaya çıkardığı sanat / edebiyat / sinema

-          Göç müziği/göçmen müziği: arabesk, re(m)betiko, türkçe rap, kanak

-          Göç Destanı ve göçü işleyen başka destanlar

-          Türk edebiyatında göç temalı yapıtlar

-          Sürgün ve edebiyat

-          1960’lardan itibaren Türkiye’den Almanya’ya göçün ortaya çıkardığı edebiyat

-          1960’lardan itibaren Türkiye’den Almanya’ya göçün ortaya çıkardığı Almanca yazan Türk yazarlar

-          1960’lardan itibaren Türkiye’den Avrupa ülkelerine göçün ortaya çıkardığı edebiyat

-          ABD’de /Avrupa’da yazan Türkiye’den giden şair ve yazarlar

-          ABD’de / Avrupa’da yazan Osmanlı’dan ya da eski Osmanlı topraklarından giden şair ve yazarlar (Amin Malouf, William Saroyan, vs.)

-          ABD’de yazan Türk(i) şair ve yazarlar

-          Nazım Hikmet’in Rusya’ya göçü/Sabahattin Ali’nin gerçekleşemeyen göçü

-          Sinema ve göç

 

- İç/dış/göç ve kentsel alan

-          Kırsal alandan kentsel alana göç

-          Göçmen grupları ve hemşehrilik

-          Göçün kentsel alana etkisi

-          Göç ve gecekondu

-          İstanbul’da Tarlabaşı, Zeytinburnu, vs. gibi göç alanları

-          Göç köyü olarak Polonezköy

-          Kırsal alandan kentsel alana göç

-          Güneşe göç: Kıyı kentlerinin çekim etkileri

-          Çingenelerde iç ve dış göç

-          Mevsimlik göç

 

- Türkiye Cumhuriyeti döneminde iç/dış/göç

-          Güneydoğu’da zorunlu göç

-          Avrupa’ya/ABD’ye/Avustralya’ya/Kanada’ya göç

-          1950’lerden itibaren Anadolu’dan İstanbul’a göç

-          1960’lardan itibaren Almanya’ya /diğer Avrupa ülkelerine göç

-          II. Dünya Savaşı’nda gelen Alman ve Yahudi bilim adamları

-          Kuruluş yıllarında İdil-Ural bölgesinden gelen aydınlar ve katkıları

-          Kuruluş yıllarında Balkanlar’dan gelenler ve katkıları

-          Göçmenlere uygulanan entegrasyon ve asimilasyon siyasaları

-          Türkiye Cumhuriyeti uyrukluları ve vize işlemleri

-          AB’ye adaylığın karşılıklı göçe etkisi

-          Türkiye’den sınırdışı edilmeler, vatandaşlıktan çıkarılmalar

 

- Osmanlı döneminde iç/dış/göç

-          Zorunlu göç ve sonuçları ile günümüze yankıları

-          “93 harbi” sonucu göç

-          Osmanlı döneminde dışarıdan Osmanlı topraklarına göç: İsim yapmış kahramanlar, Avrupalı soylular, Çerkezlerin kitlesel göçü, Çarlık Rusyası’ndan bireysel / kitlesel göç

-          ABD’ye göç

-          Osmanlı yıkıldıktan sonra Osmanlı topraklarından Avrupa’ya / ABD’ye göç

-          Osmanlı yıkıldıktan sonra Osmanlı topraklarından Türkiye’ye göç

 

- (Eski) Sovyetler Birliği toprakları ve iç/dış/göç

-          1917’den sonra Sovyetler Birliği’nden göç

-          Berlin Duvarı ve Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonra Türkiye’ye göç

-          Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonra Türk(i)lerin Batı ülkelerine göçü

-          “Nataşa”ların Türkiye’ye göçü

-          Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonra Türkiye’den göç

-          Ahıskalılar

 

- Siyasal olaylar sonucu iç/dış/göçün kültür(ler)de temsili: Batı Trakya ve Balkanlar örnekleri

-          Türk-Yunan mübadelesi

-          Batı Trakya göçü (mübadeleden sonra sürekli göç)

-          1980’lerde ve sonrasında Bulgaristan’dan ve Bulgaristan’a geri göç

-          Soğuk savaş döneminde Yugoslavya’dan göç

-          Bosna’dan göç

 

- Siyasal olaylar sonucu iç/dış/göçün kültür(ler)de temsili: Kıbrıs örneği

-          Kıbrıs’tan Türkiye’ye ve Yunanistan’a, Türkiye ve Yunanistan’dan Kıbrıs’a göç

-          Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında göç

 

- Siyasal olaylar sonucu iç/dış/göçün kültür(ler)de temsili: Irak örneği

-          I. Körfez savaşından sonra Kuzey Irak’tan Türkiye’ye göç ve “Operation Provide Comfort (Huzur Operasyonu)”

-          Irak'tan Türkiye’ye Türkmen göçü

 

- Siyasal olaylar sonucu iç/dış/göçün kültür(ler)de temsili: Yahudiler ve Filistinliler örnekleri
-          İspanya’dan Osmanlı’ya Yahudi göçü

-          20. yüzyılın başında Osmanlı’da Kudüs’e göç

-          1948’den itibaren Türkiye’den İsrail’e göç

-          1948’den itibaren Filistin’den göç

Diğer
-          İslam’da göç olgusu: Bir göç olayı olarak hicret, cihat olarak göç, vs.

-          Bering Boğazı’ndan “Amerika” adını alacak kıtaya göç: Moğollar mı Türkler mi?

-          Türklerin Orta Asya’dan göçü: Gerçek ile mitos

-          Beyin göçü

Bugün 10 ziyaretçi (26 klik) kişi burdaydı!
 


 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Google