Ana Sayfa
FORUM
ATATURK HAKKINDA
FIZIK ODEVLERI
KIMYA ODEVLERI
BIYOLOJI ODEVI
MATEMATIK ODEVI
TARIH ODEVI
COGRAFYA ODEVI
SOSYAL BILGILER ODEVI
TURKÇE-EDEBIYAT ODEVI
DIL BILGISI ODEVI
DIN VE ILAHIYAT ODEVLERI
=> KUL HAKKI
=> ORUC VE RAMAZAN ILE ILGILI HADISLER
=> ISAMDA TEMEL DINI SORU VE CEVAPLARI
PSIKOLOJI ODEVI
FELSEFE VE SOSYOLOJI ODEVI
EKONOMI-IKTISAT-ISLETME ODEVI
BILIM VE TEKNIK ODEVI
GUZEL SANATLAR VE MUZIK ODEVI
BIYOGRAFILER ODEVI
SPOR-SAGLIK-INSAN ODEVI
ÇEVRE VE YASAM ODEVI
KITAP OZETLERI
DENEYLER
TESTLER-SINAV SORULARI
PPT-HAZIR SLAYTLAR
HAYVANCILIK-TARIM ODEVI
ASRTOLOJI ODEVLERI
ENERJI ODEVLERI
GENEL KULTUR
ODEV KAPAKLARI
DERS UYGULAMALI HAZIR PROGRAMLAR
EGITIM ILE ILGILI BILGILER
Iletisim
Ziyaretci Defteri
 

ISAMDA TEMEL DINI SORU VE CEVAPLARI

SEFA CAMİİ KURAN KURSU
DİNİ BİLGİLER SORU VE CEVAPLARI
1-Rabbin kimdir               ?     Allah
2-Dinin Ne                       ?     İslam
3-Kitabın Ne                     ?     Kuran-ı Kerim
4-Nebin Kim                     ?     Hz.Muhammet (S.A.V.)
5-Kimin Ümmetisin          ?    Yüce Peygamberimizin
6-Kimin Kulusun              ?      Cenabı Allah’ın
7-Kimin Zürriyetindensin     ?     Hz.Adem’in
8-Kimin milletindensin         ?     Hz.İbrahim’in
9-Amelde Mezhebimiz Ne    ?     Hanefi Mezhebi
10-İtikatte Mezhebin Ne       ?     Ehli Sünnet Velcemaat
11-İlk Peygamberimiz Kim   ?    Hz.Adem(A.S)
12-Son Peygamberimiz Kim ?    Hz.Muhammet (S.A.V.)
13-Kıblemiz Neresi               ?    Kabe
14-Kıblemiz Nerede              ?    Mekke’de
15-Müslüman mısın               ?   Elhamdülillah Müslüman’ım
16-Kaç hak mezhebi vardır ve nelerdir?Dört hak mezhep vardır.
    a)Hanefi Mezhebi
    b)Şafii Mezhebi
    c)Maliki Mezhebi
    d)Hanbeli Mezhebi
17-Kaç Büyük Kitap vardır ve nelerdir ?Dört Büyük Kitap vardır.
    a)Kuran-ı Kerim : Hz.Muhammet (S:A:V)
    b)İncil                 : Hz.İsa (A:S)
    c)Tevrat              : Hz.Musa (A:S)
    d)Zebur               : Hz.Davut (A:S)
18-K.Kerim kaç yılda indi    ? 23 yılda
19-K.Kerim kaç cüzdür.        ?  30 cüz
20-K.Kerim Suredir.              ?  114 Suredir
21-K.Kerim Kaç Ayettir        ? 6666 Ayettir
22-K.Kerimde Kaç yerde secde ayeti vardır  ? 14 yerde secde ayeti vardır
23-Kaç Büyük Melek vardır  ? Dört...
    a)Azrail      :Can alır
    b)Cebrail    :Vahiy getirir
    c)Mikail     :Tabiat olayları
    d)İsrafil      :Suru üfleyecek
24-Allah’ın sıfatları nelerdir.kaça ayrılır ?ikiye ayrılır.
    A)SIFATI ZATİYE : 6 TANEDİR.
      a)Vücut     b) Kıdem     c)Bekaa  d)Vahdaniyet
      e)Mıhalefetünlilhavadis   f)Kıyambinefsihi
    B)SIFATI SUBUTİYE. 8 TANEDİR
      a)Hayat   b)İlim    c) Bekaa          d)Basar   
      e)İrade    f)Kudret   g)Kelam       h) Tekvin
25-İnsanlar inanç bakımından kaça ayrılır?
     3- Kısma ayrılır:
a.   Mümin: Allah’a, peygamberlere, kitaplara, ahret gününe, kadere, meleklere inanan, İslam’ın emrini hiç inkar etmeyen insandır.
b.   Münafık inanmadığı halde inanmış gözüken, iki yüzlü, içi ile dışı bir olmayan hain kimsedir.
c.   Kafir: Allah’a ve onun emirlerine inanmayıp inkar eden kimsedir.
26-Kelime-i şadet nedir? (Türkçe anlamıyla birlikte)
     ‘‘Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh.’’ Anlamı: ‘‘ Ben şahitlik ederim ki ; Allah’tan başka İlah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed (S A V) Allah’ın kulu ve Peygamberidir.(Elçisidir)


SİYER (Peygamber Efendimizin Hayatı )
1-Peygamberimizin babası kimdir?Hz. Abdullah
2-Annesi kimdir? Hz. Amine
3-Dedesi kimdir? Hz. Abdulmuttalip   
4-Amcası kimdir? Hz.Ebu Talip
5-Torunları kimdir? Hz.Hasanve Hz. Hüseyin
6-Oğulların isimleri nelerdir?
Abdullah, Kasım, İbrahim
7-Kızlarının isimleri nelerdir?
Zeynep, Rukiye, Fatıma, Ümmügülsüm
8-Sütannesi kimdir? Hz.Halime
9-İlk hanımı kimdir? Hz.Hatice
10-Kaç yılında doğdu? 571 yılında
11-Kaç yılında peygamber oldu? 610 yılında
12-Kaç yılında hicret etti?622 yılında
13-Kaç yaşında peygamber oldu? 40 yaşında
14-Kaç yaşında evlendi? 25 yaşında
15-Nereden nereye hicret etti? Mekke’den Medine’ye
16-Halifeleri kimlerdir?
     1-Hz. Ebubekir (ra)
     2-Hz. Ömer      (‘‘)
     3-Hz. Osman    (‘‘)
     4-Hz. Ali          (‘‘)
17-Yanınızda  peygamberinizin ismi anılınca nederiz?
      Allahümme salli ala seydina Muhammed’in  ve ala ali seydina Muhammed.
18-Peygamberimizle birlikte yaşayan arkadaşlarına ne denir?Sahabe denir.
19-Nerede doğdu?Mekke’de doğdu.
20-Nerede öldü?Medine’de öldü.
21-Kaç yılında öldü?632 yılında
22-Kabri saadeti nerededir?Medine’dedir.
23-Sözlerine ne denir?Hadis-i şerif
24-Hicret edenlere ne denir? Muhacir
25-Hangi kabiledendir?Kureyş
26-Hangi soydandır?Ben-i Haşim
27-Fiil ve hareketlerine nedenir?Sünnet denir.
28-Sünnetlerinden bazılarınelerdir
•   Müslümanlara selam vermek
•   Hastaları ziyaret etmek
•   Misvak kullanmak
•   Sarık sarmak,cübbe giymek
•   Namazları camide kılmak
•   Sakal bırakmak, koku sürmek
•   Akrabaları ziyaret etmek
•   Cenazeyi takip etmek
•   Aksırana dua etmek
•   Küçükleri sevip, büyükleri saymak
•   Güler yüzlü olmak
•   Müminlere dua etmek
•   Sevdiğini Allah için sevip,münafık ve kafirlere Allah için buğzetmek

DİNİ BİLGİLER
   32 FARZ
12si  Namazdan
6sı  İmandan
5  i   İslam dan
4 ü  Abdesten
3ü  Gusülden
2 si   Teyemmümden  dir.
          Namazın Farzları 12 dir.
       Altısı içinden altısı dışındandır
      Dışından olanlar şunlardır:
       1-Hadesten  taharet
       2-Necasetten taharet
       3-Setri avret
       4-İstikbali Kıble
       5-Vakit
       6-Niyet
      İçinden olanlar ise şunlardır:
       1-İftidah tekbirleri
       2-Kıyam
       3-Kıraat
       4-Rükuu
       5-Sücut
       6-Kadei ahire Ettehıyatüye  oturmak
               İmanın Şartı Altıdır:
       1-Allah’a inanmak
       2-Peygamberlere inanmak
       3-Kitaplara inanmak
       4-Meleklere inanmak
       5-Ahiret gününe inanmak
       6-Kaza ve kadere inanmak
               İslam’ın Şartı Beştir:
       1-Kelime-i Şahadet getirmek
       2-Namaz kılmak
       3-Oruç tutmak
       4-Zekat vermek
       5-Hacca gitmek
               Abdestin Farzı Dörttür:
       1-Yüzü yıkamak
       2-Kolları yıkamak
       3-Başa mes vermek
       4-Ayakları yıkamak
               Gusulün Farzı Üçtür:
       1-Ağıza su vermek
       2-Burna su vermek
       3-Bütün bedeni yıkamak 
               Teyemmümün Farzı ikidir:
       1- Toprakla yüzü meshetmek 
       2- Toprakla kolları meshetmek 

DİNİ BİLGİLER
1-Günde kaç vakit namaz vardır. Kaçar rekat olduğunu söyle
Günde beş vakit namaz vardır.
Sabah Namazı : 4 Rekat 2 sünnet 2 farz
Öğle Namazı : 10 Rekat 4 sünnet 4 farz 2 son sünnet
İkindi Namazı : 8 Rekat 4 sünnet 4 farz
Akşam Namazı: 5 Rekat 3 farz 2 sünnet
Yatsı Namazı : 13 Rekat  4 sünnet 4 farz 2 son sünnet 3 vitir
2-Namaz kimlere farzdır?
Namaz akıl baliğ olan erkek ve kadın her Müslüman’a farzdır.
3-Ef’ali mükellefin kaçtır?
8’dir. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekrüh, müfsit.
4-Sen kimsin ? Müslüman’ım ümmetçiyim
5-En çok kimi seversin ? Allah’ı,Peygamberleri       
6-İlim öğrenmek nedir?
İlim öğrenmek erkek ve kadın her Müslüman’a farzdır.


Bugün 18 ziyaretçi (31 klik) kişi burdaydı!